《祖國啊,我親愛(ài)的祖國》

當代·舒婷

祖國啊,我親愛(ài)的祖國
我是你河邊上破舊的老水車(chē),
數百年來(lái)紡著(zhù)疲憊的歌;
我是你額上熏黑的礦燈,
照你在歷史的隧洞里蝸行摸索
我是干癟的稻穗,是失修的路基;
是淤灘上的駁船
把纖繩深深
勒進(jìn)你的肩膊,
——祖國!

我是貧困
我是悲哀
我是你祖祖輩輩
痛苦的希望啊,
是“飛天”袖間
千百年來(lái)未落到地面的花朵
——祖國!

我是你簇新的理想,
剛從神話(huà)的蛛網(wǎng)里掙脫;
我是你雪被下古蓮的胚芽;
我是你掛著(zhù)眼淚的笑渦;
我是新刷出的雪白的起跑線(xiàn);
是緋紅的黎明
正在噴;
—— 祖國!

我是你的十億分之一,
是你九百六十萬(wàn)平方的總和;
你以傷痕累累的乳房
喂養了
迷惘的我、深思的我、 沸騰的我;
那就從我的血肉之軀上
去取得
你的富饒、你的榮光、你的自由;
—— 祖國啊,
我親愛(ài)的祖國!

《永遇樂(lè )·京口北固亭懷古》

宋·辛棄疾

千古江山,英雄無(wú)覓孫仲謀處。
舞榭歌臺,風(fēng)流總被雨打風(fēng)吹去。
斜陽(yáng)草樹(shù),尋常巷陌,人道寄奴曾住。
想當年,金戈鐵馬,氣吞萬(wàn)里如虎。
元嘉草草,封狼居胥,贏(yíng)得倉皇北顧。
四十三年,望中猶記,烽火揚州路。
可堪回首,佛貍祠下,一片神鴉社鼓。
憑誰(shuí)問(wèn):廉頗老矣,尚能飯否?

《鄉愁》

現代·余光中

小時(shí)候,
鄉愁是一枚小小的郵票,
我在這頭,
母親在那頭。

長(cháng)大后,
鄉愁是一張窄窄的船票,
我在這頭,
新娘在那頭。

后來(lái)啊,
鄉愁是一方矮矮的墳墓,
我在外頭,
母親在里頭。

而現在,
鄉愁是一灣淺淺的海峽,
我在這頭,
大陸在那頭。

《時(shí)代》(節選)

作者:艾青

我站立在低矮的屋檐下
出神地望著(zhù)蠻野的山崗
和高遠空闊的天空
很久很久
心里像感受了什么奇跡
我看見(jiàn)一個(gè)閃光的東西
它像太陽(yáng)一樣鼓舞我的心
在天邊帶著(zhù)沉重的轟響
帶著(zhù)暴風(fēng)雨似的狂嘯
隆隆滾輾而來(lái)……

我向它神往而又歡呼
帶著(zhù)一個(gè)生命所能發(fā)揮的熱情
給我生活的世界
我永遠伸張著(zhù)兩臂
我要求攀登高山
我要求橫跨大海
我要迎接更高的贊揚
更大的毀謗
更不可解的怨
和更致命的打擊——

我忠實(shí)于時(shí)代
獻身于時(shí)代
奉獻給那使我如此興奮
如此驚喜的東西
我愛(ài)它勝過(guò)
我曾經(jīng)愛(ài)過(guò)的一切
為了它的到來(lái)
我愿意交付出我的生命
交付給它從我的內體
直到我的靈魂

《望海潮·洛陽(yáng)懷古》

宋·秦觀(guān)

梅英疏淡,冰澌溶泄,東風(fēng)暗換年華。
金谷俊游,銅駝巷陌,新晴細履平沙。
長(cháng)記誤隨車(chē),正絮翻蝶舞,芳思交加。
柳下桃蹊,亂分春色到人家。
西園夜飲鳴笳,有華燈礙月,飛蓋妨花。
蘭苑未空,行人漸老,重來(lái)是事堪嗟。
煙暝酒旗斜。但倚樓極目,時(shí)見(jiàn)棲鴉。
無(wú)奈歸心,暗隨流水到天涯。

《將進(jìn)酒》

【作者】李白 【朝代】唐

君不見(jiàn),黃河之水天上來(lái),奔流到海不復回。

君不見(jiàn),高堂明鏡悲白發(fā),如青絲暮成雪。

人生得意盡歡,莫使金樽空對月。

天生我材必有用,千金散盡還復來(lái)。

烹羊宰牛且為樂(lè ),會(huì )須一飲三百杯。

岑夫子,丹丘生,將進(jìn)酒,杯莫停。

與君歌一曲,請君為我傾耳聽(tīng)。

鐘鼓饌玉不足貴,但愿長(cháng)醉不愿醒。

古來(lái)圣賢皆寂寞,惟有飲者留其名。

陳王昔時(shí)宴平樂(lè ),斗酒十千。

主人何為言少錢(qián),徑須取對君酌。

五花馬,千金裘,呼兒將出換美酒,銷(xiāo)萬(wàn)古愁。

《理想》

作者:流沙河

理想是石,敲出星星之火
理想是火,點(diǎn)燃熄滅的燈
理想是燈,照亮夜行的路
理想是路,引你走到黎明

理想是羅盤(pán),給船舶導引方向
理想是船舶,載著(zhù)你出海遠行
但理想有時(shí)候又是海天相吻的弧線(xiàn)
可望不可即,折磨著(zhù)你那進(jìn)取的心

理想使你微笑地觀(guān)察著(zhù)生活
理想使你倔強地反抗著(zhù)生命
理想使你忘記鬢發(fā)早白
理想使你頭白仍然天真

世界上總有人拋棄了理想
理想卻從來(lái)不拋棄任何人
給罪人新生,理想是還魂的仙草
喚浪子回頭,理想是慈愛(ài)的母親

理想被玷污了,不必怨恨
那是妖魔在考驗你的堅貞
理想被扒竊了,不必哭泣
快去找回來(lái),以后要當心

請乘理想之馬,揮鞭從此起程
路上春色正好,天上太陽(yáng)正晴

《雨霖鈴·寒蟬凄切》

【作者】柳永 【朝代】宋

寒蟬凄切,對長(cháng)亭晚,驟雨初歇。

都門(mén)帳飲無(wú)緒,留戀處,蘭舟催發(fā)。

執手相看淚眼,竟無(wú)語(yǔ)凝噎。

念去去,千里煙波,暮靄沉沉楚天闊。

多情自古傷離別,更那堪,冷落清秋節!今宵酒醒何處?

楊柳岸,曉風(fēng)殘月。此去經(jīng)年,應是良辰好景虛設。

便縱有千種風(fēng)情,更與何人說(shuō)?

《念奴嬌·赤壁懷古》

【作者】蘇軾 【朝代】宋

大江東去,浪淘盡,千古風(fēng)流人物。

故壘西邊,人道是,三國周郎赤壁。

亂石穿空,驚濤拍岸,卷起千堆雪。

江山如畫(huà),一時(shí)多少豪杰。

遙想公瑾當年,小喬初嫁了,雄姿英發(fā)。

羽扇綸巾,談笑間,檣櫓灰飛煙滅。

故國神游,多情應笑我,早生華發(fā)。

人生如夢(mèng),一尊還酹江月。

《聲聲慢·尋尋覓覓》

【作者】李清照 【朝代】宋

尋尋覓覓,冷冷清清,凄凄慘慘戚戚。

乍暖還寒時(shí)候,最難將息。

三杯兩盞淡酒,怎敵他、晚來(lái)風(fēng)急!

雁過(guò)也,正傷心,卻是舊時(shí)相識。

滿(mǎn)地黃花堆積。憔悴損,如今有誰(shuí)堪摘?

守著(zhù)窗兒,獨自怎生得黑!

梧桐更兼細雨,到黃昏、點(diǎn)點(diǎn)滴滴。

這次第,怎一個(gè)愁字了得!

《桃花源記》

【作者】陶淵明 【朝代】東晉

晉太元中,武陵人捕魚(yú)為業(yè)。緣溪行,忘路之遠近。忽逢桃花林,夾岸數百步,中無(wú)雜樹(shù),芳草鮮美,落英繽紛。漁人甚異之,復前行,欲窮其林。

林盡水源,便得一山,山有小口,仿佛若有光。便舍船,從口入。初極狹,才通人。復行數十步,豁然開(kāi)朗。土地平曠,屋舍儼然,有良田、美池、桑竹之屬。阡陌交通,雞犬相聞。其中往來(lái)種作,男女衣著(zhù),悉如外人。黃發(fā)垂髫,并怡然自樂(lè )。

見(jiàn)漁人,乃大驚,問(wèn)所從來(lái)。具答之。便要還家,設酒殺雞作食。村中聞?dòng)写巳,咸?lái)問(wèn)訊。自云先世避秦時(shí)亂,率妻子邑人來(lái)此絕境,不復出焉,遂與外人間隔。問(wèn)今是何世,乃不知有漢,無(wú)論魏晉。此人一一為具言所聞,皆嘆惋。余人各復延至其家,皆出酒食。停數日,辭去。此中人語(yǔ)云:“不足為外人道也!

既出,得其船,便扶向路,處處志之。及郡下,詣太守,說(shuō)如此。太守即遣人隨其往,尋向所志,遂迷,不復得路。

南陽(yáng)劉子驥,高尚士也,聞之,欣然規往。未果,尋病終,后遂無(wú)問(wèn)津者。

《獨白》

作者:汪國真

不是我性格開(kāi)朗
其實(shí)我也有許多憂(yōu)傷
有許多失眠的日子吞噬著(zhù)我
生命從來(lái)不是只有輝煌
只是我喜歡笑
喜歡空氣新鮮又明亮
我愿意像茶
把苦澀留在心里
散發(fā)出來(lái)的都是清香

《偶然》

作者:徐志摩

我是天空里的一片云,
偶爾投影在你的波心——
你不必訝異,
更無(wú)須歡喜——
在轉瞬間消滅了蹤影。
你我相逢在黑夜的海上,
你有你的,我有我的,方向;
你記得也好,
最好你忘掉,
在這交會(huì )時(shí)互放的光亮!

《回答》

當代·北島

卑鄙是卑鄙者的通行證,
高尚是高尚者的墓志銘。
看吧,在那鍍金的天空中,
飄滿(mǎn)了死者彎曲的倒影。
冰川紀過(guò)去了,
為什么到處都是冰凌?
好望角發(fā)現了,
為什么死海里千帆相競?
我來(lái)到這個(gè)世界上,
只帶著(zhù)紙、繩索和身影,
為了在審判之前,
宣讀那些被判決了的聲音:
告訴你吧,世界,
我——不——相——信!
縱使你腳下有一千名挑戰者,
那就把我算做第一千零一名。
我不相信天是藍的,
我不相信雷的回聲;
我不相信夢(mèng)是假的,
我不相信死無(wú)報應。
如果海洋注定要決堤,
就讓所有的苦水都注入我心中;
如果陸地注定要上升,
就讓人類(lèi)重新選擇生存的峰頂。
新的轉機和閃閃的星斗,
正在綴滿(mǎn)沒(méi)有遮攔的天空,
那是五千年的象形文字,
那是未來(lái)人們凝視的眼睛。

《錯誤》

現代·鄭愁予

我打江南走過(guò)
那等在季節里的容顏如蓮花的開(kāi)落
東風(fēng)不來(lái),三月的柳絮不飛
你的心如小小的寂寞的城
恰若青石的街道向晚
跫音不響,三月的春帷不揭
你底心是小小的窗扉緊掩
我達達的馬蹄是美麗的錯誤
我不是歸人,是個(gè)過(guò)客……

《游子吟》

唐·孟郊

慈母手中線(xiàn),游子身上衣。
臨行密密縫,意恐遲遲歸。
誰(shuí)言寸草心,報得三春輝?

《再別康橋》

現代·徐志摩

輕輕的我走了,
正如我輕輕的來(lái);
我輕輕的招手,
作別西天的云彩。

那河畔的金柳,
是夕陽(yáng)中的新娘;
波光里的艷影,
在我的心頭蕩漾。

軟泥上的青荇,
油油的在水底招搖;
在康河的柔波里,
我甘心做一條水草!

那榆蔭下的一潭,
不是清泉,是天上虹;
揉碎在浮藻間,
沉淀著(zhù)彩虹似的夢(mèng)。

尋夢(mèng)?撐一支長(cháng)篙,
向青草更青處漫溯;
滿(mǎn)載一船星輝,
在星輝斑斕里放歌。

但我不能放歌,
悄悄是別離的笙簫;
夏蟲(chóng)也為我沉默,
沉默是今晚的康橋!

悄悄的我走了,
正如我悄悄的來(lái);
我揮一揮衣袖,
不帶走一片云彩。

可愛(ài)的中國(節選)

作者:方志敏

朋友!中國是生育我們的母親。你們覺(jué)得這位母親可愛(ài)嗎?我想你們是和我一樣的見(jiàn)解,都覺(jué)得這位母親是蠻可愛(ài)蠻可愛(ài)的。

以言氣候,中國處于溫帶,不十分熱,也不十分冷,好像我們母親的體溫,不高不低,最適宜于孩兒們的偎依。

以言國土,中國土地廣大,縱橫萬(wàn)數千里,好像我們的母親是一個(gè)身體魁大、胸寬背闊的婦人。

中國土地的生產(chǎn)力是無(wú)限的,地底蘊藏著(zhù)未開(kāi)發(fā)的寶藏也是無(wú)限的,又豈不象征著(zhù)我們的母親,保有著(zhù)無(wú)窮的乳汁,無(wú)窮的力量,以養育她四萬(wàn)萬(wàn)的孩兒?我想世界上再沒(méi)有比她養得更多的孩子的母親吧。

中國是無(wú)地不美,到處皆景,這好像我們的母親,她是一個(gè)天姿玉質(zhì)的美人,她的身體的每一部分,都有令人愛(ài)慕之美。中國海岸線(xiàn)之長(cháng)而且彎曲,照現代藝術(shù)家來(lái)說(shuō),這象征我們母親富有曲線(xiàn)美吧。

中國民族在很早以前,就造起了一座萬(wàn)里長(cháng)城和開(kāi)鑿了幾千里的運河,這就證明中國民族偉大無(wú)比的創(chuàng )造力!中國在戰斗之中一旦得到了自由與解放,這種創(chuàng )造力,將會(huì )無(wú)限地發(fā)揮出來(lái)。

到那時(shí),中國的面貌將會(huì )被我們改造一新。到那時(shí),到處都是活躍的創(chuàng )造,到處都是日新月異的進(jìn)步,歡歌將代替了悲嘆,笑臉將代替了哭臉,富裕將代替了貧窮,康健將代替了疾苦,智慧將代替了愚昧,友愛(ài)將代替了仇殺,生之快樂(lè )將代替了死之悲哀,明媚的花園將代替了凄涼的荒地!

這時(shí),我們民族就可以無(wú)愧色地立在人類(lèi)的面前,而生育我們的母親,也會(huì )最美麗地裝飾起來(lái),與世界上各位母親平等地攜手了。

這么光榮的一天,決不在遼遠的將來(lái),而在很近的將來(lái),我們可以這樣相信的,朋友!

《蘇幕遮·懷舊》

【作者】范仲淹 【朝代】宋

碧云天,黃葉地,秋色連波,波上寒煙翠。

山映斜陽(yáng)天接水,芳草無(wú)情,更在斜陽(yáng)外。

黯鄉魂,追旅思。夜夜除非,好夢(mèng)留人睡。

明月樓高休獨倚,酒入愁腸,化作相思淚。